Kardiologia

Holter EKG

Badanie elektrokardiografem to diagnostyczna metoda pozwalająca na ocenę zmian, które występują stale, bądź też zostały…