Testy wysiłkowe

fizjoterapeuta koszalin http://suplementydiety.net/diety/

Elektrokardiografia obejmuje również badanie przeprowadzane w trakcie wzmożonego wysiłku, określane jako test wysiłkowy. Jest to bardzo ważna metoda, której celem jest ocena wydolności fizycznej organizmu, zarówno chorego, jak i zdrowego pacjenta. Podczas testu wysiłkowego organizm jest zmuszany do zwiększonej pracy, poprzez jazdę na rowerze stacjonarnym lub ruchomej bieżni. W czasie wykonywania ruchu dochodzi do jednoczesnego monitorowania pracy serca na zapisie EKG. Osoby obarczone chorobą wieńcową mogą odczuwać podczas badania ból w klatce piersiowej, co wskazuje na objawy niedokrwienia serca. W zapisie EKG można zaobserwować odwrócenia załamka T, czy obniżenie odcinka ST, które świadczą o patologii.

www.ealergia.com.pl

W zależności od zamierzenia można ustalić odpowiednią wartość wysiłku, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania testu wysiłkowego. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każdy z pacjentów kwalifikuje się do wykonania próby wysiłkowej. Wśród nich znajdują się takie przeciwwskazania, jak zawał w ciągu ostatnich dwóch dni, niestabilne zaburzenia, czy objawowe problemy związane z chorobą wieńcową, rytmem serca. Również objawowe zwężenie zastawki, zatorowość płucna, zapalenie osierdzia, czy rozwarstwienie aorty, nie kwalifikują pacjenta do wykonania testu. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem i wdrożenie niezbędnych badań. Ocena kardiologiczna, a także aktualny wynik EKG jest kluczowym elementem do bezpiecznego wykonania testu wysiłkowego.