Komputer

Współczesny świat jest w dużej części mocno skomputeryzowany. Człowiek ufa maszynom, które wykonują za niego bardziej skomplikowane zadania, znacznie usprawniając jego pracę. Odpowiednio zaprogramowany komputer potrafi bowiem błyskawicznie dokonać rzeczy, jakie jego ludzkiemu użytkownikowi zajęłyby miesiące, a czasem nawet lata.

Wiele osób nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez tego urządzenia, tymczasem kilka pokoleń temu ludzie nie podejrzewali, że nadejdzie tak wielka rewolucja. Prototypu znanego wszystkim urządzenia można się doszukiwać jeszcze przed naszą erą, kiedy to w Babilonii powstało pierwsze liczydło. Z późniejszego okresu warto natomiast wymienić maszynę, służącą do dodawania i odejmowania, skonstruowaną przez Blaisa Pascala w 1642 roku.

Pierwszy „prawdziwy” prototyp komputera ukazał się znacznie, znacznie później – tworzyli go na przestrzeni lat (1939-42) C.Berry oraz V.Atanasoff.

Erę elektronicznych komputerów zapoczątkował natomiast słynny ENIAC, budowany w latach 1943-46. Był zdolny pamiętać dwadzieścia liczb, a jego waga wyniosła 30 ton. Niewiele później stworzono komputer, który mógł już przechowywać dane w swojej pamięci.

Jako pierwszy do sprzedaży został natomiast dopuszczony UNIVAC, mogący już przetwarzać nie tylko dane liczbowe, ale i tekstowe.