Wybór kontenerów przy transporcie morskim

https://www.haik.pl/

Jeśli zdecydowaliśmy się na transport morski naszego towaru, musimy go umieścić w odpowiednim kontenerze. Transport morski nie jest może specjalnie szybki, ale za to bardzo tani, jeśli towar musimy przewieźć z jednego końca świata na drugi. Relatywnie niski koszt takiej formy transportu wynika z tego, że statki handlowe mogą przewieźć jednorazowo bardzo dużo ładunków.

Aby proces załadunku i rozładunku był odpowiednio szybki i sprawny, a w trakcie transportu towar był odpowiednio zabezpieczony, przewozi się go w specjalnych kontenerach. Co ciekawe, mają one ograniczoną ładowność – nie mogą ważyć więcej niż 20 ton. Wynika to stąd, że po rozładowaniu w porcie, dalej są przewożone samochodami, które mają ograniczoną ładowność.

Warto o tym pamiętać, jeśli mamy do przetransportowania towar o wyjątkowo dużej masie. Dobór kontenera zależy też od sposobu ładowania towaru. Najczęściej towary przewozi się na paletach albo luzem w kontenerach uniwersalnych.

Jeśli towar ładowany jest za pomocą dźwigu, najlepiej sprawdzą się kontenery typu „open top” albo „flat rack”. Te drugie wymagają jednak dodatkowego zabezpieczenia – nie mają bocznych ścian i górnej pokrywy. Ładunki wymagające przebywania w określonej temperatury pakowane są do kontenerów chłodni.

styleon.pl

Z kolei ciecze przewozi się w specjalnych cysternach, a ładowność zbiornika zależy od rozszerzalności cieplnej transportowanej cieczy.