Jak transportować niebezpieczne substancje chemiczne?

reperaturki wozidła terex

Specyficznym rodzajem przewożonego towaru są niebezpieczne substancje chemiczne. Ich transport musi być nie tyle szybki, co przede wszystkim bezpieczny. Do przewożenia chemikaliów służą specjalne cysterny, a cały transport jest ściśle określony odpowiednimi przepisami. Przepisy ADR (The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) rozróżniają 13 klas substancji niebezpiecznych.

pachołki drogowe

Dla każdej z nich stworzono szczegółowe wytyczne w zakresie ich pakowania, oznaczania itd. Przepisy precyzują nawet dokładnie, jakie towary można przewozić tym samym pojazdem, a jakie trzeba wieźć oddzielnie, które można ustawić obok siebie, a które trzeba rozdzielić innymi ładunkami. Każdy kierowca przewożący chemikalia musi przejść wcześniej odpowiednie szkolenie, a trakcie jazdy mieć przy sobie instrukcję zawierającą szczegółowe informacje na temat postępowania w przypadku wystąpienia wycieku. Przepisy precyzują także ściśle wyposażenie samochodu na wypadek powstania zagrożenia.

Firma transportowa zajmująca się przewożeniem substancji chemicznych musi także zatrudniać doradcę do spraw bezpieczeństwa transportu drogowego substancji niebezpiecznych.